lördag 13 maj 2017

Automatisk rödljuskontroll

I dag hade jag följande insändare publicerad i Nerikes Allehanda.

Sedan flera år tillbaka finns det system med automatisk hastighetskontroll längs svenska vägar. Det har fått goda effekter på trafiksäkerheten. Ett liknande system borde införas för att kontrollera att fordonsförare inte kör mot rött ljus.


Automatisk trafiksäkerhetskontroll har funnits i många år i Sverige, men bara för att kontrollera att fordonsförare håller föreskriven hastighet. Det finns inga tekniska svårigheter att införa motsvarande kontroll för att övervaka rödljus. I 10 § 4 kameraövervakningslagen (2013:460) finns undantag från tillståndsplikten för sådan kameraövervakning som Polismyndigheten bedriver vid automatisk hastighetsövervakning. Ett motsvarande undantag borde införas för kameraövervakning vid automatisk trafikljusövervakning. Andra regelverk kan också behöva ses över och ändras.


Ett tydligt exempel på där automatisk övervakning av trafikljus finns på riksväg 50, när den kommer in till Örebro norrifrån. Här finns det korsningar med riksvägen som är reglerade med trafikljus, men det är många trafikanter på riksvägen som kör mot rött ljus. Sådana korsningar skulle kunna bevakas med automatisk rödljuskontroll.


Med hänsyn till detta beslutade Moderaterna i Örebro län vid sin förbundsstämma lördagen den 6 maj 2017 att verka för att automatisk trafiksäkerhetskontroll i Sverige skall kunna ske för att kontrollera att fordonsförare inte kör mot rött ljus. Det vore bra om fler partier skulle driva på i samma fråga.

Inga kommentarer: