fredag 19 maj 2017

Mål återförvisas sedan nämndeman somnat

Kammarrätten i Stockholm har i beslut den 5 april 2017 (mål nr 591-17) återförvisat ett mål till förvaltningsrätten för ny handläggning, eftersom en av nämndemännen somnade under den muntliga förhandlingen och sov under en del av den.


Förvaltningsrättens ordförande yttrade sig till kammarrätten och förklarade att nämndemannen inte satt så att ordföranden kunde se denna utan att särskilt titta ditåt, men att det inte kan uteslutas att nämndemannen sov under en del av förhandlingen. Vittnen kunde redogöra för att nämndemannen nickade till och sov under delar av förhandlingen. Kammarrätten återförvisar därför målet i de flesta delar till förvaltningsrätten för ny prövning, inklusive ny muntlig förhandling.


Det är inte klokt att en nämndeman har sovit under muntlig förhandling. Under omständigheterna är återförvisning för ny muntlig förhandling det enda rimliga att förordna om. Kammarrättens beslut är bra.

Inga kommentarer: