tisdag 16 maj 2017

Bättre rätt till en bil


Hovrätten för Västra Sverige har i dom den 11 maj 2017 (mål nr T 3473-16) dömt att en utmätt bil inte skall lämnas tillbaka till den registrerade ägaren, då hon inte anses ha varit bilens civilrättsliga ägare. Den registrerade ägarens bror har haft stora skulder till Brottsoffermyndigheten och Skatteverket. Utifrån ett flertal vittnens uppgifter om att han har använt bilen många gånger, samt tveksamheter kring de uppgifter som den registrerade ägaren lämnat om köpet av bilen, har hovrätten slagit fast att det var brodern som var civilrättslig ägare och att det därför var korrekt att mäta ut bilen för hans skulder.

Det är en bra dom. Det skall inte gå att hålla sitt fordonsinnehav undan rättvisan, genom att registrera fordonet på annan person.

Inga kommentarer: