torsdag 17 augusti 2017

Mord, inte avrättning

I dag skrev en journalist på SVT om en man som blev mördad, för att han inte följde en äldre släktings uppmaning att mörda sina egna döttrar. Döttrarna hade tydligen inte uppfört sig på ett sådant sätt som den äldre släktingen tyckte var passande, med andra ord var det frågan om "hedersmord".

Journalisten beskrev det som att den mördade mannen inte hade "avrättat" sina döttrar.

Det är fel att använda ordet "avrätta", när det handlar om mord. En avrättning är ett sätt att på laglig grund, efter åtal och domstolsprövning, döda en person. Ett mord är att uppsåtligen olagligen döda en person. I Sverige är dödsstraff förbjudet, men ordet "avrätta" är ingen synonym till "mörda" för det. Den som använder ordet "avrätta" i stället för "mörda" trivialiserar ett allvarligt brott, får brottet att på ett sätt låta legitimt. Mord är inte legitimt och skall inte beskrivas i termer som om det vore legitimt. Det bör en journalist förstå.

Inga kommentarer: