fredag 25 augusti 2017

Sambo fick inte bistånd

Kammarrätten i Göteborg har i dom den 22 augusti 2017 (mål nr 1834-17) slagit fast att en man som skilt sig från sin fru, men fortfarande bott tillsammans med henne och deras barn, är sambo med henne. Eftersom hon inte hade gjort vad hon hade kunnat för sin egen försörjning, hade då inte heller han rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen.


Det här är naturligtvis en korrekt dom. De som lever tillsammans i ett parförhållande, särskilt när detta understryks av att de har gemensamma barn, är sambor, även om de har genomgått äktenskapsskillnad. Då skall de räknas som samma familj. Det som en av dem inte gör i tillräcklig grad för sin försörjning, skall också påverka den andra. De kan inte, som det aktuella paret, skylla på att de ännu inte hittat en ny bostad för den ena parten, de är som huvudregel sambor ändå.

Inga kommentarer: