fredag 16 februari 2018

Ingen diarieföring på åtta år

Justitieombudsmannen har i beslut den 7 februari 2018 (dnr 3631-2017) allvarligt kritiserat ett kommunalt aktiebolag för att inte ha haft någon diarieföring av allmänna handlingar på åtta år, från 2009 till 2017.


Det här är så uppenbart självklar kritik att det är svårt att säga något ytterligare om det.

Inga kommentarer: