tisdag 6 februari 2018

Särskild avgift för SVT

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 31 januari 2018 (mål nr 6047-17) slagit fast att Sveriges Television AB (SVT) måste betala särskild avgift på 100 000 kr enligt radio- och TV-lagen (2010:696) för att en deltagare i den direktsända Melodifestivalen 2016 haft på sig en t-shirt med tryck som syntes i TV-rutan. Detta utgjorde otillbörligt gynnande av kommersiellt intresse. SVT invände att deltagaren hade tagit på sig denna t-shirt på eget initiativ och att SVT inte kunde redigera bort det då det var direktsändning. Kammarrätten anser ändå att det är SVT:s ansvar.


Utifrån reglerna i radio- och TV-lagen har jag inget emot domen. En fråga jag ställer mig, är om SVT har sådana avtal med deltagarna i Melodifestivalen, att SVT kan begära att få ersättning för den särskilda avgiften från den deltagare som hade denna t-shirt på sig. Detta framgår inte av domen.

Inga kommentarer: