onsdag 7 februari 2018

Olovlig körning efter två år i Sverige

Svea hovrätt har i dom den 6 februari 2018 (mål nr B 6594-17) fällt en man från Kosovo för olovlig körning, sedan han kört bil endast med stöd av sitt körkort från Kosovo, trots att han bott i Sverige i två år.


En körkortshavare får köra bil på ett körkort från land utanför EU och EES inom ett år från det att han eller hon blir folkbokförd i Sverige. Den åtalade mannen hävdade att han inte kände till att han var förbjuden att köra bil på sitt körkort från Kosovo och friades därför av tingsrätten. Hovrätten ansåg emellertid att han borde ha insett att han inte kunde köra bil i Sverige på sitt utländska körkort under obegränsad tid. Eftersom han inte hade försökt ta reda på vilka regler som gäller och körde ändå, ansåg hovrätten att han var likgiltig inför risken att köra olovligen. Han bedömdes därför ha likgiltighetsuppsåt till brottet olovlig körning och dömdes till dagsböter för det.


Det här är en bra dom. Det är naturligtvis orimligt om det skulle gå att bli friad från straffansvar för att man avstått från att undersöka vilka regler som gäller. Ovetskap om lagen är ingen ursäkt.

Inga kommentarer: