måndag 12 februari 2018

Obefogat omhändertagande av vapen

Kammarrätten i Sundsvall har i dom den 8 februari 2018 (mål nr 2480-17) beslutat att Polismyndighetens beslut om omhändertagande av vapen skall upphävas.


Vapenägaren hade vid ett tidigare polisingripande varit berusad och nedstämd. En läkare påtalade att vapenägaren var i stort behov av att ta itu med sina problem med alkohol, men utfärdade inget särskilt vårdintyg. När polisen en månad senare omhändertog vapnen, var vapenägaren dock nykter och vapnen förvarade på mycket bra sätt. Det fanns, enligt kammarrätten inte tillräckligt stöd för missbruk av vapnen eller att tillstånden att inneha vapnen slutligen skulle återkallas, varför omhändertagandet upphävdes.


Det är en bra dom, sett till alla omständigheter i målet.

Inga kommentarer: