onsdag 21 mars 2018

Begränsad valfrihet

Örebro kommun har tillämpat lagen om valfrihet, LOV, inom den kommunalt finansierade omsorgen. Vid kommunfullmäktige i dag röstade de styrande partierna igenom en begränsning av denna valfrihet. Nu kommer kommunen i stället att handla upp några få företags tjänster, som de omsorgsbehövande kommer att få välja emellan. Det blir långt färre företag än i dag. En sådan begränsning i valfriheten är inte bra för andra än de socialistiska politikerna och möjligen vissa byråkrater som tillämpar regelverket. Det var ett tråkigt beslut. Om vi vinner valet i höst får vi återinföra valfriheten.

Inga kommentarer: