torsdag 31 maj 2018

Bashastigheten bör behållas

Ett antal debattörer skriver i SvD och förespråkar att bashastigheten i svenska tätorter skulle sänkas från 50 till 40 km/h.

Debattörerna påstår bland annat att observationer som visar att många kör för fort där det är lägre hastighetsgräns skulle tala för en sänkt bashastighet.

Låg efterlevnad av lägre hastighetsgränser är ett argument mot sänkt bashastighet, inte för det. Många bilister håller en hastighet utifrån vad gatan och övrig trafik tillåter, särskilt om de har missat det senaste vägmärket för lägre hastighetsbegränsning. Gator i svenska tätorter är normalt byggda för 50 km/h. En generellt sänkt bashastighet skulle därmed innebära att fler skulle köra för fort, oftast av misstag. Det vore negativt för den allmänna tilltron till trafikreglerna i allmänhet.

En sänkt bashastighet skulle också leda till längre transporttider för såväl människor som gods. Det vore negativt för ekonomin och för folks välbefinnande och fritid.

Inga kommentarer: