tisdag 29 maj 2018

Krisberedskap och språk

I dag har jag fått hem den omtalade broschyren Om krisen eller kriget kommer, som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har givit ut och distribuerat till alla svenska hushåll.

Ämnet är intressant och angeläget. Det är därför viktigt att så många svenska medborgare som möjligt får ta del av broschyrens innehåll. På sidan 2 i broschyren står det: "This brochure is available for download in several different languages on dinsakerhet.se."

Det fanns ingen motsvarande mening på något av Sveriges officiella minoritetsspråk. När jag följde länken, var det nödvändigt att klicka sig fram genom flera steg med bara svenskspråkig information, för att nå en sida där broschyren kunde laddas ned i versioner på engelska, lättläst svenska och punktskrift, samt en möjlighet att lyssna på innehållet.

Det framgår av 7 § språklagen (2009:600) att de nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Enligt 8 § språklagen har det allmänna ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.

Det är lätt att konstatera att det är svårt för den som är okunnig eller dålig på svenska att få tag på innehållet i broschyren Om kriser eller kriget kommer. Det saknas helt information på de nationella minoritetsspråken, trots bestämmelserna i språklagen. En broschyr om beredskap för kris eller krig borde vara mer tillgänglig än så, inte minst på de nationella minoritetsspråken. Detta borde bli bättre framöver.

Inga kommentarer: