fredag 11 maj 2018

Religionsfrihet gentemot frälsning

På senare tid har det varit debatt om böneutrop i Sverige. Polisen i Växjö har bifall it en ansökan från en muslimsk församling att ha böneutrop en gång i veckan.

Svenska kyrkans biskop i Växjö har stött tanken på böneutrop.

Jag frågar mig hur man, som kristen, bör balansera mellan religionsfriheten – som är nödvändig, därför att frälsning måste komma från fritt vald tro – och övertygelsen att frälsning bara kan nås via Kristus? Hur långt kan t.ex. en präst i en kyrka gå för att stödja muslimer, utan att han samtidigt förnekar dem den frälsning som de enligt hans tro bara kan få genom Kristus?

Jag har inget svar på min fråga. Jag hoppas att biskopen av Växjö har det.

Inga kommentarer: