fredag 19 februari 2016

Lagligt innehav av kniv

Högsta Domstolen (HD) har i dom den 17 februari 2016 (mål nr B 2094-14) friat en kvinna från åtal om brott mot knivlagen. Hon hade med sig en kökskniv längst ned i sin väska, när hon på väg hem en kväll ingrep för att avstyra ett bråk. När polisen kom till platsen upptäcktes kniven och hon åtalades. HD menar dock att det är befogat att kunna transportera köksknivar, att den fanns i botten på väskan utan att lätt kunna användas, att kvinnan inte rimligtvis kunde räkna med att råka i bråk, allt faktorer som talar för att innehavet av kniven var befogat. Hon frias därför från åtalet.


Det är en mycket vettig dom. Det måste gå att transportera knivar i en väska.

Inga kommentarer: