torsdag 11 februari 2016

Stärkt meddelandeskydd

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning (Dir. 2016:4) för att stärka meddelandeskyddet i privat verksamhet som är helt eller delvis finansierad av det offentliga.


Meddelandeskyddet handlar om att ifall en anställd i offentlig verksamhet anonymt publicerar uppgifter i grundlagsskyddade massmedia eller lämnar uppgifter för sådan publicering, är det förbjudet för den offentliga arbetsgivaren att efterforska vem som har publicerat uppgifterna eller lämnat dem för publicering. Det är ett skydd för den anställdes möjlighet att avslöja sådant som fel eller försumligheter i den offentliga förvaltningen.


Numera läggs allt mer av den skattefinansierade verksamheten ut på privata utförare. Det är logiskt att rätten till meddelandeskydd skall kunna följa med den anställde, vars arbetsplats överförs i privat regi men fortfarande bekostas via skatten. Det är vettigt att utreda vilka verksamheter som skall omfattas. Utgångspunkten för utredningen är således bra. Den regering som sitter nu kan fatta goda beslut.

Inga kommentarer: