tisdag 31 maj 2016

Statlig undersökning

Jordbruksverket har skickat mig en enkät: "Underlag för att beräkna antalet hästar i Sverige 2016". De frågar hur många hästar som bor på min fastighet.


Jag har en liten fastighet precis utanför detaljplanelagt område i utkanten av Örebro tätort. Den ligger vid en kommunal gata med gatubelysning, men har enskilt vatten och avlopp. Det finns en gammal lada på fastigheten, men den har vi mest bara som ytterförråd. Här bor inga hästar, bara jag, min fru och våra hundar.


Det kändes först litet onödigt att svara på enkäten. Vi har aldrig ens haft en tanke på att ha hästar på vår fastighet. Jag kommer ändå att svara. Jag är själv statligt anställd, fast i en annan myndighet. Då finns det skäl att vara lojal mot min yttersta arbetsgivare staten och svara på den här typen av frågor.


Svaret kommer jag att skriva den 2 juni. Enkäten handlar nämligen om hur många hästar som finns på min fastighet då. Även om det inte är sannolikt att det kommer att tillkomma hästar, har jag ingen anledning att svara om framtida förhållanden. Då är det bättre att vänta ett par dagar till dess jag svarar.

Inga kommentarer: