tisdag 17 maj 2016

Svensk livstidsdom för folkmord och folkrättsbrott

Stockholms tingsrätt har i dom den 16 maj 2016 (mål nr B12882-14) dömt en svensk medborgare till livstids fängelse för folkmord och för folkrättsbrott, grovt brott. Den dömde skall även utge höga skadestånd till femton olika målsägande i Rwanda. Ett målsägandes yrkande om skadestånd ogillas. Brotten skall ha begåtts i Rwanda 1994. Det framgår av domens beteckning att målet anhängiggjordes hos tingsrätten 2014. Sedan tidigare fanns ett beslut om kvarstad på 1 200 000 kr av den dömdes egendom, skadestånden kan betalas från denna summa.

Domen har inte vunnit laga kraft, därför skriver jag inte ut den dömdes namn.

I diskussionerna om de nuvarande striderna i Syrien har det ofta framförts kritik mot Västmakternas handfallenhet och att inte tillräckligt mycket görs mot de folkmord som av allt att döma pågår. Sådan kritik förekom också i samband med folkmorden i Rwanda 1994. Rättvisans kvarnar må mala långsamt, men gårdagens dom i Stockholms tingsrätt visar att det är möjligt att misstänkta döms till ansvar för folkmord och folkrättsbrott. Det må ta tid, men bättre sent än aldrig.

Inga kommentarer: