torsdag 2 juni 2016

Ett litet märkligt försvar

Hovrätten för Västra Sverige har i dom den 31 maj 2016 (mål nr B3612-15) dömt två män för att ha försökt panta burkar som det inte var pant på, men som de själva satt falska etiketter på med streckkoder, för att få pant. Hos männen hade tusentals etiketter med streckkoder hittats, tillsammans med lim och saxar.


De båda männen, som kom från ett land i östra Europa, hävdade att de inte visste att det var olagligt att sätta etiketter på och panta burkar som inte ingick i det svenska pantsystemet.


Enligt min personliga uppfattning var det ett sällsynt dumt försvar. Domstolen ansåg att förfarandet var förslaget, vilket är juridiskt språk för att det var uttänkt för att till exempel lura andra, och fällde männen.

Inga kommentarer: