fredag 24 juni 2016

Storbritannien röstar för att lämna EU

Storbritannien höll folkomröstning om att lämna eller vara kvar i EU i går. Det var ett jämnt resultat, men till sist vann förslaget att lämna EU.

Det här är inte slutet för EU. Det är inte ens början till slutet, men det är, kanske, slutet på början. Detta skrivet inte bara som en parafras på Winston Churchills berömda ord efter britternas seger vid El Alamein under andra världskriget. EU finns kvar. Det finns ännu ingenting som tyder på att fler länder vill göra som Storbritannien och lämna EU. Även populister som så skulle vilja, önskar nog att de får litet tid på sig för att se resultaten av att Storbritannien lämnar EU.

Det är inte omöjligt att Storbritannien vill gå med i EU igen i framtiden. De yngre väljarna röstade i större utsträckning än de äldre för att stanna kvar i EU. Om ett par decennier kanske opinionen har svängt så mycket att Storbritannien går med igen. Detta är omöjligt att förutse nu, men det kan hända.

Det blir en spännande tid, spännande att få se vad som hämder med Storbritannien, EU och andra internationella relationer. Jag önskade att Storbritannien, med dess frihetliga syn på EU, skulle vara kvar som medlem. Om det är något positivt med att de lämnar EU, är det att det blir en mer spännande och oförutsebar framtid så. Det är en historisk händelse som har utspelat sig i Storbritannien.

Inga kommentarer: