onsdag 15 juni 2016

Klimatstrategi

Det var möte med kommunfullmäktige i Örebro i dag. De styrande partierna (S, C och KD) förordade att fullmäktige skulle anta ett förslag till klimatstrategi för kommunen. Det är givetvis viktiga frågor. De hade emellertid sett till att lägga in formuleringar i förslaget som de vet att vi i Moderaterna och ledamöterna i Liberalerna inte skulle kunna rösta för.

Det handlar om riktlinjer om att kommunen skall låta bygga och äga vindkraftverk för att vara elkraftsproducent. Moderaterna och Liberalerna har vid flera tillfällen tidigare invänt mot detta och röstat emot bildandet av kommunalt bolag för detta och tillskjutande av kapital för detta. Vi har ingenting emot vindkraft, men vi anser inte att det är en kommunal uppgift att vara kraftproducent eller att satsa pengar med så hög risk som det innebär för en relativt liten aktör som en kommun att bli vindkraftproducent.

I och med att de styrande partierna insisterade på att ha skrivningar om att kommunen skall äga och driva vindkraftverk, var det tydligt att de inte ville ha politisk enighet om klimatstrategin. Moderaterna och Liberalerna hade ett alternativt förslag till strategi som vi röstade för i stället. Det är tråkigt, klimatfrågan är så pass viktig att det borde gå att se till att det blir politisk enighet om den. Frågan om att äga och driva kraftverk skulle kunna tas vid sidan om i särskild ordning. Så är det, när vi har styrande partier som söker konfrontation i stället för samarbete.

Inga kommentarer: