torsdag 28 juli 2016

Fler än fem matbilar

I dag hade jag en debattartikel i Nerikes Allehanda. Den handlade om att Moderaterna vill ha tillstånd till fler än fem matbilar i Örebro kommun. Här följer hela texten.Söndagen den 17 juli var jag i Stockholm och besökte bland annat Hornstulls marknad. Där fanns det fler än fem matbilar (Språkrådet föreslår "matbil" eller "snabbmatsbil" som svenska ord för det som på engelska heter "food truck") på ett och samma ställe. Var och en sålde färdiglagad mat av olika slag och alla hade kunder. Det var mycket olika människor av alla åldrar där och en underbar stämning. Matbilarna gav marknaden en härlig prägel.

Det krävs särskilda tillstånd från kommunen för att sälja mat från en matbil. I Örebro kommun har Tekniska nämnden antagit regler för matbilar, de börjar gälla från nästa årsskifte. Det blir då tydligt vilka regler som gäller i Örebro kommun. Om vi har tur, kan vi få se matbilar även här i Örebro.

De styrande partierna i Örebro kommun har tyvärr beslutat om regler som är väldigt rigida. Matbilarna kommer inte att få stå på samma plats och sälja mat i mer än två timmar. Det kommer inte att beviljas tillstånd för fler än fem matbilar i hela kommunen. Stockholm är en mycket större kommun än Örebro, men om det där får plats fler än fem matbilar på ett ställe vid Hornstull, borde Örebro kommun kunna tillåta fler än fem matbilar i hela kommunen.

Med de regler som Tekniska nämnden har slagit fast för Örebro, kommer tillstånd att gälla i ett år. Om det är fler än fem sökande inför ett år, kommer tillstånden att lottas ut bland de sökande. Det ger en stor osäkerhet för de människor som får tillstånd, de kan inte vara säkra på att kunna driva sitt företag i Örebro i mer än ett år i taget. Den här typen av osäkerhet om tillstånd att bedriva näringsverksamhet hör inte hemma i ett modernt, företagarvänligt samhälle.

Kommunfullmäktige kommer att rösta om förslag på avgift för tillstånden att driva matbil i Örebro kommun. Underlaget för förslaget är mycket bristfälligt. Det måste finnas tydliga beräkningar för hur offentliga avgifter är satta, men det saknas.

Moderaterna stödjer inte de regler som har röstats igenom. Vi moderater vill ha enklare regler. Vi stödjer inte heller förslaget till avgift, underlaget är för dåligt.

Vi moderater ser gärna många matbilar i Örebro. Det skulle ge kommunen en större mångfald bland matställen och gynna alla örebroare. Reglerna måste dock vara enkla och grunderna för avgifterna måste vara tydliga. De styrande partierna i Örebro kommun har misslyckats med detta.Daniel Granqvist (M)
Andre vice ordförande, Programnämnd Samhällsbyggnad
Ledamot, kommunfullmäktige

Inga kommentarer: