onsdag 20 juli 2016

Statskupper

Tisdagen den 19 juli hade jag följande text publicerad som debattartikel i Nerikes Allehanda. Debattredaktören hade redigerat om "Tyska Riket" till "tyska riket", men det land som vi i dag känner som Tyskland hette Tyska Riket då.


Natten mellan den 15 och 16 juli 2016 nås världen av nyheten om en statskupp i Turkiet. Det är länge oklart vad resultatet av kuppen blir.

För svenskar framstår ofta tanken på en statskupp som något främmande. Sveriges senaste statskupp ägde rum våren 1809, i slutet av det krig då Sverige förlorade allt sitt territorium öster om Bottniska viken till Ryssland, territorium som nu tillhör Republiken Finland.

Statskuppen 1809 ledde till att kung Gustav IV Adolf avsattes och efterträddes av sin barnlöse farbror, som blev kung Karl XIII. I förlängningen ledde det till 1809 års regeringsform och att den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte valdes till tronarvtagare vid riksdagen i Örebro 1810. Marskalk Bernadotte blev kung Karl XIV Johan 1818.

Det är i mångt och mycket tillfälligheter att Sverige inte har haft någon statskupp sedan 1809.

Sverige avstod från att hjälpa Danmark 1864, när Danmark angreps av Preussen och Österrike, trots att Sverige och Danmark hade lovat varandra stöd i konflikter. När Danmark förlorade det kriget blev det statskupp i Danmark, vilket i och för sig medförde slutet på tvåhundra års envälde och början på utvecklingen mot demokrati. Om Sverige hade gått i krig, hade Sverige också varit på den förlorande sidan och det hade kunnat bli statskupp även i Sverige.

Sverige avstod från att gå med i första världskriget. I Sverige fanns det större stöd för Tyska Riket än för Storbritannien och Frankrike. Om Sverige hade gått med på tysk sida, hade kriget slutat i förlust och sannolikt statskupp.

Tillfälligheter gjorde att Sverige inte blev krigförande under andra världskriget. Det hade annars kunnat leda till statskupp under eller strax efter kriget.

Vid förhandlingarna om Sveriges nuvarande regeringsform räddade Torekovkompromissen det rådande statsskicket. Det räddade Sverige från att riksdagen skulle rösta bort den legitima statschefen.

I Sverige kan vi vara glada över att vi har haft över tvåhundra år av fred och fredlig utveckling mot demokrati och större friheter. Det beror delvis på att vi har haft goda politiska ledare i landet, men också på tillfälligheter. Sverige är inte med säkerhet förskonat från statskupper för all framtid, vi måste gemensamt bevara vår demokrati, frihet och fredliga samexistens i detta land. Statskupper i andra delar av världen visar att detta inte är självklart.

Inga kommentarer: