fredag 1 juli 2016

Svensk ambassads besökslogg är allmän handling

Kammarrätten i Göteborg har i dom den 28 juni 2016 (mål nr 2516-16) slagit fast att en besökslogg på en svensk ambassad är allmän handling.


Det var en person som bad om att få ut besöksloggen från Sveriges ambassad i Washington, USA, men nekades detta. Ambassaden ansåg inte att loggen var allmän handling. Kammarrätten slår fast att loggen är allmän handling och visar målet åter till ambassaden för att pröva om det finns någon sekretess innan loggen lämnas ut.


Utgången av den här domen borde inte komma som en överraskning för någon som har inblick i reglerna om offentliga handlingar. Möjligen är det överraskande att frågan ens kommer upp till avgörande i domstol. Någon gång då och då händer det emellertid att en svensk myndighet begår misstag av den här typen. Då är det bra att möjligheten att överklaga finns, som i det här fallet.

Inga kommentarer: