måndag 15 augusti 2016

Insändare om folkrättsbrott

Efter mitt blogginlägg den 8 augusti modifierade jag texten en del och skickade in den till tidningen här i Örebro. Den nya versionen publicerades som insändare lördagen den 13 augusti 2016 i Nerikes Allehanda. Här följer texten.


Våren 2016 röstade en majoritet i Sveriges riksdag ned ett förslag om att riksdagen skulle slå fast att det pågår ett folkmord i Syrien.

De riksdagsledamöter som hade motionerat om förslaget ansåg att Sverige, genom riksdagen, skulle erkänna folkmord. Majoriteten i riksdagen ansåg emellertid att detta inte är en fråga för ett folkvalt parlament som Sveriges riksdag. Folkmord är brottsligt och det är upp till domstol att avgöra om det begås, eller har begåtts, brott.

Den 5 augusti 2016 (mål nr B 4770-16) slog Svea hovrätt fast att det har skett folkrättsbrott i Syrien.

Målet rörde en man som var åtalad för grov misshandel och folkrättsbrott. Detta är två brott som kan begås genom samma handling. Något förenklat kan det uttryckas som att det är fråga om folkrättsbrott om en brottslig gärning begås i samband med en pågående folkrättstvistig konflikt. Den åtalade dömdes för grov misshandel i tingsrätten, men hovrätten ansåg att misshandeln hade skett i så nära samband med den pågående konflikten Syrien, där misshandeln ägde rum, att det också rörde sig om ett folkrättsbrott.

Det är bra att domstolar kan döma personer till ansvar för folkrättsbrott, inte bara i teorin, för att det finns lag, utan att det i praktiken faller domar för brottet. Det är domstolar som skall avgöra frågor om brott begås i enskilda fall.

I och med denna dom i Svea hovrätt om folkrättsbrott i Syrien, slår Sverige fast - genom en av sina domstolar - att det har skett folkrättsbrott i Syrien.

Det är domstolar som skall besluta om sådana här ärenden, inte riksdagen. Det är bra att en svensk domstol också har gjort det. Nu återstår det bara att vänta på att domen skall vinna laga kraft.

Inga kommentarer: