tisdag 9 augusti 2016

Undantag från skyldighet att ha kassaregister vid fäbod

Kammarrätten i Sundsvall har i dom den 10 juni 2016 (mål 1369-15) slagit fast att en caféverksamhet vid en fäbod utan indragna elledningar inte behöver ha certifierat kassaregister. Fäboden får alltså undantag från huvudregeln. Det låter rimligt.

Inga kommentarer: