måndag 8 augusti 2016

Sverige slår fast att folkrättsbrott har begåtts i Syrien

Det händer att svensk domstol dömer personer till ansvar för folkrättsbrott. Ett färskt exempel är Svea hovrätts dom den 5 augusti 2016 (mål nr B 4770-16). Den åtalade dömdes för grov misshandel i tingsrätten, men hovrätten ansåg att misshandeln hade skett i så nära samband med den pågående konflikten Syrien, där misshandeln ägde rum, att det också rörde sig om ett folkrättsbrott.


Det är bra att domstolar kan döma personer till ansvar för folkrättsbrott, inte bara i teorin, för att det finns lag, utan att det i praktiken faller domar för brottet. Det är domstolar som skall avgöra frågor om brott begås i enskilda fall. I och med en sådan här dom om folkrättsbrott i Syrien, slår Sverige fast - genom en av sina domstolar - att det har skett folkrättsbrott i Syrien.


Det är domstolar som skall besluta om sådana här ärenden, inte riksdagen. Det är bra att en svensk domstol också har gjort det.


Domen är välskriven och kan rekommenderas för den som vill veta mer. Den är offentlig handling och finns hos Svea hovrätt.

Inga kommentarer: