tisdag 20 september 2016

Obehörigt avvikande från trafikolycksplats

Hovrätten över Skåne och Blekinge har i dom den 15 september 2016 (mål nr B 1701-16) dömt en man för olovligt avvikande från trafikolycksplats. Det rörde sig om en bussförare som körde på en personbil, men som vägrade uppge sitt namn för föraren av personbilen innan han avvek från platsen. Hovrätten konstaterar dock att han i en sådan situation var skyldig att berätta vad han heter. Genom att inte göra detta innan han lämnade olycksplatsen, gjorde han sig skyldig till brottet obehörigt avvikande från trafikolycksplats. Han dömdes till dagsböter för brottet.


Tingsrätten hade friat den åtalade från detta brott. Utifrån det som framkommer i domen, anser jag dock att hovrätten gör rätt bedömning. Det är inte rimligt att den som har orsakat, eller ens bidragit till att orsaka, en trafikolycka, skulle kunna avvika från olycksplatsen utan att uppge vem han är, utan att detta skulle få några påföljder. Det är varje människas skyldighet att ta ansvar för de fel och misstag som hon har begått. Genom att inte uppge sitt namn, visade bussföraren att han inte ville ta sitt ansvar. Det är då rimligt att han döms till ansvar för det.

Inga kommentarer: