måndag 10 oktober 2016

Årsdag av slaget vid Poitiers

Den 10 oktober 732 mötte den frankiske kungen Karl Martell en långt större muslimsk invasionshär i närheten av Poitiers i vad som nu är centrala Frankrike. Arméerna avvaktade i flera dagar, innan muslimerna anföll, men förlorade.

Slaget vid Poitiers betraktades lönge som ett avgörande slag, särskilt av europeiska historiker. De muslimer som på några decennier hade lagt under sig Iberiska halvön hindrades från att expandera ännu löngre norrut. Muslimska historiker vill ofta nedtona slagets betydelse. Det är nog delvis för att deras sida förlorade. Muslimerna ville vinna, annars hade de knappast avvaktat lönge och sedan ändå anfallit. Om de hade vunnit, hade de kanske lagt under sig Frankerriket, det hade medfört en mycket annorlunda Västeuropeisk historia.

För min del tror jag att slaget vid Poitiers var mycket viktigt. Kanske var det inte enskilt avgörande, men viktigt var det likafullt. Det var bra att frankerna vann. Denna dag kan därför mycket väl högtidlighållas.

Inga kommentarer: