söndag 9 oktober 2016

Försvar eller bullerskydd?

Det kan uppstå problem med Försvarsmaktens högre närvaro på Gotland. Det påstådda bullret från stridsflygplanen kan göra att Försvarsmakten måste betala bullerskydd för byggnader nära flygplatsen.

Det här låter absurt. Vad spelar vissa tillfällen av högt ljud för roll, om det innebär att riket och ön får ett bättre militärt skydd mot hot? Är det inte bara konkreta fientliga handlingar som skall tillåtas stoppa svensk militär?

Buller definieras som ovälkommet, störande ljud. Det egna landets stridsflygplans höga ljud må kanske störa, men kan inte vara ovälkommet. Det är därmed inte buller. Något bullerskydd bör således inte behövas.

Inga kommentarer: