tisdag 17 januari 2017

Flyg till Köpenhamn

I dag hade jag ett möte i tjänsten i Köpenhamn. Jag flög till Köpenhamn från Örebro.

Det går reguljärflyg den sträckan, och det fungerade riktigt bra. Flygplanen hade många passagerare, särskilt på vägen till Örebro på kvällen.

Örebro kommun ger ekonomiska bidrag till Örebro flygplats, såsom delägare i flygplatsen. Vissa partier i kommunfullmäktige tycker inte om det, eftersom de är motståndare till flygtrafik av miljöskäl. Flygplatsen är dock viktig infrastruktur. Stat och kommun ger även bidrag till järnväg, busstrafik, cyklister genom att cykelbanor byggs och underhålls, och sjöfart. Av alla trafikslag är det bara de motordrivna vägfordonen, vars ägare och brukare betalar mer till det offentliga, än vad infrastrukturen med mera för vägtrafiken får tillbaka. Det är således inte konstigt att ge stöd till en flygplats.

Förhoppningsvis kommer den reguljära flygtrafiken på Örebro att bära sig på sikt. Då behövs inte mer offentligt stöd. Om flygplanen är så pass välfyllda som i dag, ser jag ingen risk för förluster.

Inga kommentarer: