tisdag 10 januari 2017

Utan adress, inte registrerad ägare

Förvaltningsrätten i Karlstad har i dom den 19 december 2016 (mål nr 2630-16) avslagit ett överklagande av ett beslut från Transportstyrelsen om att inte registrera en person i vägtrafikregistret som ägare till ett fordon. Personen var folkbokförd, men saknade känd adress i folkbokföringen.

I vägtrafikregistret ska fordonsägarens folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är folkbokförd, annan adress i landet föras in, enligt 38 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister och 2 kap. 1 § och bilaga 1 p. 2 förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

En registrerad ägare som skulle sakna känd adress, skulle inte kunna nås av t.ex. beslut om fordonsskatt för fordonet. Det är därför viktigt att känd adress finns. En sådan adress skall finnas i folkbokföringen och vägtrafikregistret uppdateras dagligen automatiskt med aktuella adresser från folkbokföringen.

Det är en bra dom, även om en dom från förvaltningsrätten inte har så högt värde som prejudikat. Vi får se om domen blir överklagad. Det kanske är svårt att nå klaganden med domen, eftersom han saknar känd adress.

Inga kommentarer: