torsdag 12 januari 2017

Ringa narkotikainnehav ej hinder för körkortstillstånd

Kammarrätten i Göteborg har i dom den 10 januari 2016 (mål nr 4162-16) slagit fast att om en person har dömts för ett fall av ringa narkotikabrott, för att han hade cannabis, men inte var påverkad och det inte var i samband med förande av fordon, inte är hinder mot att få körkortstillstånd. Transportstyrelsen hade nekat körkortstillstånd och beslutat om spärrtid på ett år. Både förvaltningsrätten och nu kammarrätten har funnit att körkortstillstånd skall beviljas.


Det är klart att narkotika och framförande av fordon inte hör ihop. Här rörde det sig dock om ett fall av innehav av en liten mängd av en lätt drog och inte i något samband med framförande av fordon. Någonstans måste gränsen gå, nu har kammarrätten visat var den går. Det är en rimlig dom.

Inga kommentarer: