tisdag 10 januari 2017

Arvet efter Barack Obama?

Vi närmar oss slutet på ämbetsperioden för den amerikanske presidenten Barack Obama. Det återstår att se hur historien kommer att bedöma honom. Det är först efter några decennier som det brukar stå klart vad en före detta hög politiker faktiskt har betytt. Kanske kommer han främst att bli ihågkommen för att det brittiska folket röstade för att lämna Europeiska Unionen.


I april 2016 besökte Barack Obama Storbritannien och dess dåvarande premiärminister David Cameron. Valrörelsen inför sommarens folkomröstning om huruvida Storbritannien skulle vara kvar som medlem i EU eller lämna EU pågick för fullt. Barack Obama gjorde då ett mycket märkligt, och som det skulle visa sig kontraproduktivt, inhopp i valrörelsen. Han skrev en debattartikel som publicerades i den brittiska tidningen The Telegraph: Barack Obama: As your friend, let me say that the EU makes Britain even greater, Barack Obama, President i USA, The Telegraph den 23 april 2016.


Den brittiska folkomröstningen handlade alltså om Storbritanniens och brittiska medborgares förhållande till EU. Då kom en statschef i ett tredje land, inte ens ett annat EU-land, och uppmanade britterna att rösta för att Storbritannien skulle vara kvar som medlem i EU. Opinionsundersökningar i Storbritannien strax efter Barack Obamas debattartikel visade en tydlig uppgång för de personer som tänkte rösta för att lämna EU och en tydlig nedgång för de personer som tänkte rösta för att Storbritannien skulle vara kvar i EU.


Det hände mycket mer i valrörelsen efter den 23 april och opinionsläget var oklart ända in i det sista, då den sida som ville lämna EU vann med ett par procentenheters marginal. Det är omöjligt att säga hur utgången av valrörelsen hade blivit utan Barack Obamas inhopp. Inhoppet var ändå märkligt, för det borde inte ha kommit som någon överraskning för honom, eller i vart fall inte för hans mer erfarna rådgivare, att hans debattartikel skulle kunna få en motsatt effekt mot den som Barack Obama officiellt sade att han stödde. Han sade att han önskade att Storbritannien skulle förbli medlem i EU.


Det är inte rimligt att höga politiker aktivt blandar sig i en folkomrösning i ett annat land. Det tyckte nog inte heller de britter som bestämde sig för att stödja att Storbritannien skulle lämna EU strax efter att Barack Obamas debattartikel blivit publicerad.


Barack Obama borde, vid sitt besök i Storbritannien i april 2016, ha nöjt sig med att säga sin mening på direkta frågor om folkomröstningen från brittiska journalister. Han borde då först ha gjort klart att detta var hans ståndpunkt och att han inte hade för avsikt att lägga sig i den brittiska folkomröstningen.


Kanske kommer det bestående arvet efter Barack Obama visa sig vara att Storbritannien, och kanske fler länder i dess kölvatten, lämnar EU. Det blir ett märkligt arv från en amerikansk president.

Inga kommentarer: