lördag 15 april 2017

Ingen kommun kan besluta att den är kärnvapenfri zon

Stina Svensson, gruppledare i kommunfullmäktige i Göteborg för Feministiskt initiativ, har skrivit en delvis märklig debattartikel: Nej till kärnvapen i Göteborg. Hon vänder sig mot en planerad övning, där bland annat amerikansk militär skall samöva med svensk i Sverige, i Göteborg. Det är hon fullt fri att tycka. Ett av Stina Svenssons argument är emellertid att Göteborgs kommun skulle vara kärnvapenfri zon enligt ett beslut på 1990-talet. Ledningen för militärövningen kan inte utfästa att det ej kommer att finnas kärnvapen i Göteborg under övningen.

Enligt 10 kap. 8 § punkt 2 kommunallagen (1991:900) skall ett kommunalt beslut upphävas vid laglighetsprövning, om beslutet står i strid mot det som är kommunal kompetens. Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen) dömde i målet RÅ 1990 ref. 9 att ett uttalande att kommunen var kärnvapenfri zon inte var kompetensenligt. Beslutet upphävdes därför.

Ett beslut av en kommun att den skulle vara kärnvapenfri zon är således olagligt och skall inte följas. Det beslut som Stina Svensson hänvisar till om Göteborgs kommun som kärnvapenfri zon är alltså olagligt. I det här fallet spelar det ingen roll om detta beslut överklagades eller ej, rättspraxis är så ass tydlig som den är. Olagliga beslut skall inte följas. Det argument mot den kommande militärövningen, som bygger på att Göteborgs kommun skulle vara kärnvapenfri zon, är därför något som ingen borde fästa någon vikt vid. Detta gäller oavsett vad man anser om militärövningen och om Stina Svenssons övriga argument.


Inga kommentarer: