torsdag 27 april 2017

Rattfylleri för flytt en decimeter

Hovrätten för Västra Sverige har i dom den 13 mars 2017 (mål nr B 4538-16) dömt en man för grovt rattfylleri, för att han har flyttat en bil omkring en decimeter medan han var påverkad av alkohol. Han hade en alkoholkoncentration i utandningsluften på 0,68 milligram per liter.


Bilen hade kört fast i lera, han försökte få loss den sedan han hade druckit. I enlighet med rättspraxis är detta att föra ett fordon, trots den korta sträckan. Domstolen bedömde dock att den korta sträckan gjorde att det inte hade varit någon större fara för trafiksäkerheten, varför påföljden inte blev så stor.


Den här domen är helt i enlighet med rättspraxis. Det är bra att rättsväsendet har en hård praxis mot rattfylleri. Alkohol hör inte ihop med förandet av fordon. Jag skriver några rader om domen, för att understryka att även en decimeters bilkörning är förande av fordon och kan leda till en fällande dom för rattfylleri. Så bör det också vara.

Inga kommentarer: