torsdag 7 september 2017

BRT

I dag var kag med på Programnämnd Samhällsbyggnads sammanträde. En av punkterna på dagordningen gällde så kallad BRT, Bus Rapid Transit. Det handlar om bussar som får särskilda körfält och prioriteras vid ljussignaler med mera, allt för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv för resenärer i stadsbygd. Det finns vissa fördelar, men även nackdelar.

På svenska kanske det skulle kunna kallas Bussburen rask transport.

Inga kommentarer: