torsdag 14 september 2017

Myndighetsuppgifter om djur

Regeringen har beslutat om ett förslag till lagändringar för att renodla Polismyndighetens arbete, prop. 2016/17:224. Vissa uppgifter som rör djur kommer att flyttas från Polismyndigheten till länsstyrelserna. Polismyndigheten skall inte längre ha det huvudsakliga ansvaret enligt djurskyddslagen för att transportera, förvara, sälja, skänka bort och låta avliva djur för att därefter administrera kostnader som detta har medfört. Länsstyrelserna skall också framöver ta emot underrättelser om att någon har avlivat ett svårt sjukt eller skadat djur enligt djurskyddslagen samt att de flesta av arbetsuppgifterna enligt lagen om tillsyn över hundar och katter flyttas till länsstyrelserna.


Det är kloka förslag, dels med tanke på att länsstyrelserna redan är rikets djurskyddsmyndigheter, dels för att låta Polismyndigheten koncentrera sig på sina huvudsakliga uppgifter.

Inga kommentarer: