tisdag 5 september 2017

Livstid som huvudregel för mord

Ibland gör den nuvarande regeringen bra saker. Den 28 oktober 2016 gav justitieministern en lagman i uppdrag att utreda hur brottsbalken skulle ändras för att få livstidsstraff att bli huvudregel vid mord. Resultatet av uppdraget redovisas i skrivelsen Livstidsstraff för mord, Ds 2017:38. Det framstår som ett bra förslag. Mord är ett av de värsta brotten, då är det rimligt att det värsta straffet skall vara huvudregel, när någon döms för mord.

Inga kommentarer: