torsdag 21 september 2017

Reklam i Sveriges Television

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 20 september 2017 (mål nr 3564-17) fastställt att Sveriges Television AB måste betala särskild avgift enligt radio- och TV-lagen. I ett program på Sveriges Television den 30 december 2015 hade tittarna uppmanats att följa Sveriges Televisions inslag på utpekade sociala media. Granskningsnämnden för radio och TV, förvaltningsrätten och nu även kammarrätten anser att detta innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiellt intresse, eftersom plattformarna för dessa sociala medier ägs och drivs av kommersiella företag.


Jag har alltid tyckt att det kan få finnas reklam i TV. Å andra sidan skall reklamen tydligt vara just reklam. Eventuell produktplacering bör inte få någon framträdande roll. Kommersiella intressen bör ännu mindre gynnas genom ensidiga omnämndanden om dem, om dessa kommersiella intressen inte ens betalar för detta. När det nu finns regler mot reklam och otillbörligt gynnande av kommersiella intressen i Sveriges Television, anser jag att domen är korrekt och bra. Förhoppningsvis leder den till bättring framöver.

Inga kommentarer: