torsdag 18 januari 2018

Upphävt omhändertagande

Kammarrätten i Sundsvall har i dom den 16 januari 2018 (mål nr 2335-17) beslutat att upphäva Polismyndighetens beslut om att omhänderta vapen för en person misstänkt för vapenbrott.


Kammarrätten konstaterade att det fanns misstanke om jaktbrott, grovt brott. Åtal hade ännu inte väckts och utredningen i målet var knapphändig. Från Polismyndigheten hade inte redogjorts för misstankegraden eller ens mycket allmänt hållna omständigheter bakom misstankarna om brott. Utredningen hade därför inte sådan styrka att det kunde bedömas sannolikt att personens tillstånd att ha vapen skulle återkallas vid en slutlig prövning. Polismyndighetens beslut upphävdes.


Det här är en bra dom. Omhändertagande av vapen och andra ingripanden av myndigheter får inte ske utan att det finns eller redovisas tillräckliga skäl för det. Det må vara så att licenserna för vapnen kommer att återkallas slutligt, men det får i så fall bli vid en fullständig prövning av alla omständigheter som talar för ett sådant återkallande.

Inga kommentarer: