lördag 13 januari 2018

Vatten på Mars

Nya undersökningar av planeten Mars har visat att det finns flera stora volymer av is av vatten strax under planetens yta. Mars är alltså inte fullt så torr som ibland har antagits. Vatten är en viktig råvara för människor och de andra levande organismer som människorna kan ta med sig från Jorden. Förekomsten av en hel del vatten är därför positivt för planerna på att i framtiden kolonisera Mars. Det är bra.

Inga kommentarer: