måndag 31 augusti 2015

Argument mot tvång på cykelhjälm

I förra veckan gick Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande ut och förordade en lag som skulle göra det obligatoriskt för cyklister att bära hjälm. I dag ger tidningen Expressen fem argument mot en sådan lag.

Expressens argument är goda. Till dem kan läggas fler argument. Framför allt anser jag att det vore bättre att få cyklisterna att följa redan gällande trafikregler, än att införa ännu en trafikregel för dem. Många olyckor - och tillbud som nästan blir olyckor - där cyklister är inblandade beror på att en cyklist inte följer trafikreglerna.

Inga kommentarer: