torsdag 20 augusti 2015

Migrationsöverenskommelse mellan s och m?

Företrädare för arbetarfackförbundens centralorganisation LO anser att Socialdemokraterna och Moderaterna bör nå en överenskommelse om migrationspolitiken. Det är oron för att Sverigedemokraterna växer i opinionen, som är bakgrunden till detta utspel.

Det skulle finnas fördelar med en sådan överenskommelse mellan de två stora, seriösa partierna i svensk politik. Det skulle ge klara spelregler under lång tid framöver. Socialdemokraterna och Moderaterna har också historiskt ofta haft likartad, nykter syn på migrationspolitiken.

Det stora hindret mot en sådan här överenskommelse är Miljöpartiets plats i regeringen. Ur Miljöpartiets synvinkel skulle en dylik överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Moderaterna vara som skatteöverenskommelsen mellan Centern, Folkpartiet och Socialdemokraterna1981, den "underbara natten", vilken ledde fram till att Moderaterna lämnade regeringskoalitionen som de hade med Centern och Folkpartiet. Moderaterna tjänade på att lämna regeringen då. Moderaterna skulle kunna tjäna på överenskommelsen, opinionsmässigt även Miljöpartiet om de skulle lämna regeringen, men Socialdemokraterna som regeringsbärande parti skulle rimligtvis förlora på den regeringskris som vore den logiska följden.

Å andra sidan har inte alla partierna spelat efter vedertagna parlamentariska regler den här mandatperioden. Miljöpartiet skulle kanske välja att sitta kvar i regeringen trots en överenskommelse om migrationspolitiken mellan Socialdemokraterna och Moderaterna, om Miljöpartiet skulle tycka att regeringsmakten på kort sikt vore mer värd än den politiska hedern. Hur det skulle påverka opinionen är svårt att sia om, någon liknande situation i historien kan jag inte erinra mig.

Det kan i alla fall påpekas att Decemberöverenskommelsen bara handlar om statsbudgeten. Den påverkar inte möjligheten till politiska överenskommelser i nya kombinationer av partier i andra frågor.

Det kan bli intressant att se följderna av LO:s utspel. Jag tror dock att det inte blir något av det, därtill verkar de politiska positionerna i riksdagen vara för låsta för närvarande. Vi får se vad som sker. Någonting måste hur som helst göras för att bryta Sverigedemokraternas framsteg i opinionen.

Inga kommentarer: