onsdag 19 augusti 2015

HD upprätthåller anonymitetsskyddet

Högsta Domstolen beslutade den 18 augusti 2015 (mål nr Ö 3074-15) att åklagare inte skulle få genomföra husrannsakan på tidningen Aftonbladets redaktion för att få tag på omaskade fotografier.

Bakgrunden är ett rån mot en guldsmedsbutik i Kista utanför Stockholm den 24 maj 2015. Vid tiden för rånet iakttogs två män som spred ut fotanglar på en möjlig flyktväg. Männen fotograferades och fotografierna skickades senare elektroniskt till Aftonbladet tillsammans med en önskan från den som skickade bilderna om att få vara anonym. Enligt tryckfrihetsförordningen, en av Sveriges grundlagar, har den som lämnar uppgifter till en tidning alltid rätt att vara anonym. Fotografierna publicerades i Aftonbladet, men då var männens ansikten maskade, så att det inte gick att identifiera dem. Åklagaren begärde då husrannsakan hos Aftonbladet för att få del av de omaskade bilderna.

Såväl tingsrätten som Svea hovrätt beslutade att husrannsakan skulle få ske. Högsta Domstolen anser dock att anonymitetsskyddet i grundlagen väger tyngre. Fotografierna finns hos Aftonbladet i elektronisk form och av metadata kan det vara möjligt att ta reda på vem som har fotograferat dem. Det är tillräckligt för att det skulle vara möjligt att ta reda på vem som fotograferat bilderna. Detta skulle strida mot anonymitetsskyddet.

Högsta Domstolens dom är mycket bra. Det grundlagsskyddade anonymitetsskyddet måste väga tyngre än åklagarens möjlighet att eventuellt få en ledtråd i en utredning, även i en utredning av ett så allvarligt brott som ett rån. Grundlagen måste väga tyngst. Det tar Högsta Domstolen fasta på. Det är litet förvånande att de lägre domstolarna inte kom till samma slutsats.

Inga kommentarer: