torsdag 27 augusti 2015

Myndighetens intyg mot den egna myndigheten

Det framstår som litet lustigt när en myndighet tar strid mot sig själv. Det har nu hänt i ett ärende om vapenlicens.

En polisman ansökte om vapenlicens för ett vapen med syftet att upprätthålla sin skjutskicklighet, inte minst för att han var instruktör i skytte inom polisen. Tjänstevapnet räckte inte till. Polismyndigheten avslog dock ansökan. Polismannen överklagade till förvaltningsrätten, som avslog överklagandet. Efter överklagande till kammarrätten, dit polismannen bifogade ett intyg från sin chef på Polismyndigheten, dömde dock Kammarrätten i Stockholm den 25 augusti 2015 (mål nr 2520-15) till polismannens fördel. Tack vare ett intyg från Polismyndigheten upphävde alltså kammarrätten Polismyndighetens avslagsbeslut och beviljade licensen.

Det hade varit intressant att höra de interna diskussionerna på Polismyndigheten om den här domen.

Inga kommentarer: