lördag 2 januari 2016

Tryckfrihet

Branschorganisationen Tidningsutgivarna har gjort en undersökning om riksdagsledamöternas syn på ett antal frågor om tryckfrihet och yttrandefrihet. De ställde ett antal detaljerade frågor med ja- eller nejsvar. Det är självklart att alla inte svarar lika på alla dessa frågor. Ofta står viktiga andra intressen mot yttrandefrihete, till exempel personlig integritet.

Jag är tyvärr inte förvånad, men ändå missnöjd, med att så många som 22 % av de tillfrågade tycker att det vore bra om det var förbjudet att publicera bilder eller teckningar som kränker religiösa grupper. Här kan jag inte se några rimliga skäl för förbud. Grupper av folk borde inte kunna bli kränkta, bara individer. Vem skulle göra sig till talesman för gruppen av folk?

Den som känner sig kränkt av att hans eller hennes religion häcklas, borde också i första hand fundera på om det är den egna tron som är svag, som låter sig provoceras på detta vis, tycker jag. Jag är själv religiös och emot ett dylikt förbud. Yttrandefriheten är viktigare än ett skydd mot att få sin tro ifrågasatt.

Vad utredningen visar är också att det är viktigt att försvara tryckfriheten och yttrandefriheten. Tron på förträffligheten i dessa friheter måste läras ut till varje ny generation. Det är lika viktigt som demokratin och rättsstaten.

Inga kommentarer: