måndag 21 mars 2016

Olovlig identitetsanvändning kriminaliseras

Det har funnits en brist i svensk straffrätt, i och med att det inte är förbjudet att uppträda i någon annans identitet, så kallad identitetskapning. Urkundsförfalskning och brukande av falsk urkund är förbjudet och straffsanktionerat sedan länge, men i dagens allt mer elektroniska värld går det att kapa en identitet på andra sätt.


Regeringen har nu beslutat om en proposition med förslag på ett nytt brott om att olovligen använda sig av annans identitet. Ett pressmeddelande om förslaget publicerades på regeringens hemsida den 18 mars 2016. En brist i pressmeddelandet var att det saknade hänvisning till propositionens nummer och namn. Det saknades också länk till någon sida där propositionen var publicerad.


Jag sökte själv efter propositionen. Det verkar inte som om den är publicerad än. Däremot kan man via denna sida hitta en lagrådsremiss från den 11 februari 2016.


Riksdagen har en sida för Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU29 Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning, men själva betänkandet är inte publicerat än.


Det låter lovande, den straffrättsliga regleringen kan behövas, men innan proposition och utskottsbetänkande finns publicerade är det svårt att ha någon egentlig uppfattning om hur lagen kommer att se ut.Inga kommentarer: