lördag 12 mars 2016

Svenska Pommern och förslaget om storregioner

Nu i veckan presenterade en statlig utredning ett nytt förslag till regional indelning av Sverige. Flera län och regioner skall slås ihop, det skall bara finnas sex storregioner i förslagets framtida Sverige.


Ett tankeexperiment kan vara en reaktion på detta från Svenska Pommern, om det fortfarande hade varit svenskt. Befolkningen där var nöjda med att vara svenska undersåtar, vilket inte befolkningen i Norge var, som Sverige fick från Danmark i utbyte mot Svenska Pommern och en summa pengar i freden i Kiel 1814.


* * *


I det nya förslaget till storregioner i Sverige föreslås Pommern slås ihop med Skåne och Blekinge. Från pommersk sida anser vi inte att det vore en god idé. Vi har Sveriges enda tyska språkområde. Med drygt 200 000 invånare skulle vi utgöra en minoritet i den nya regionen, vars huvudort sannolikt skulle bli Malmö, på andra sidan havet från oss.


Historiskt har Pommern tillhört Sverige längre tid än vad Skåne har gjort. Pommern blev svenskt efter Westfaliska freden 1648, Skåne och Blekinge blev svenskt efter freden i Roskilde 1658. Det var visserligen först efter Tysk-Romerska rikets upplösning 1806 som svensk lag infördes i Pommern, men redan dessförinnan var pomrarna trogna Sverige. Framstående svenskar som Carl Wilhelm von Scheele och Baltzar von Platen kom från Pommern.


Vi är glada över att Sverige höll sig neutralt i Preussens och Österrikes krig mot Danmark 1864. Vi är också glada över den svenska neutraliteten i världskrigen, som gjorde att vi slapp skicka soldater till fronten och att vi hamnade norr om järnridån vid Östtysklands norra landgräns. Det finns de som säger att det var vi som fällde avgörandet i folkomröstningen om euro som valuta, det är bra för oss att slippa växla pengar när vi åker över gränsen till Tyskland. Vi är också glada över att tyska numera är ett av rikets officiella minoritetsspråk, enligt språklagen (2009:600). Tyska är majoritetens språk i vårt län, fast vi också lär oss svenska i skolan.


Det kan säkert finnas fördelar med att slå ihop flera av de små svenskspråkiga länen i Sverige. Det tyskspråkiga länet Pommern bör dock få vara kvar som egen region. Vi har Sveriges äldsta universitet och en egen hovrätt i Greifswald. Vår unikt pommerska karaktär gör att vi inte passar in i en storregion med Skåne och Blekinge. Låt Pommern vara sin egen region.

Inga kommentarer: