torsdag 10 mars 2016

Val bör vara fria och hemliga

Regeringen kommer sannolikt att säga nej till ett förslag om att införa möjlighet att rösta i allmänna val via dator från hemmet. Justitieministern har dömt ut förslaget.


Det är bra att förslaget inte blir verklighet. Förslaget är inte bra. Vi har redan stora möjligheter att utnyttja vår rösträtt i Sverige, jag ser inget skäl att utöka den, när det skulle innebära att rätten till fria och hemliga val skulle kunna ifrågasättas.


Vid rösning i en vallokal för förtidsröstning eller på valdagen, finns det alltid skärmar som väljaren kan gå in bakom för att i hemlighet sätta eventuella kryss på valsedlar, lägga valsedlar i kuvert och försluta dem. Det finns alltid valförrättare närvarande, som kan kontrollera så att ingen annan person följer med in bakom skärmen.


Hur skulle vi, vid e-röstning från annan plats än vallokal, kunna försäkra oss om att den som röstar inte utsätts för övertalning eller annan press i samband med röstningen? Om en väljare sitter framför sin dator och skall rösta, vem kan kontrollera att inte någon annan person står bakom personen och med övertalning, hot eller mutor förmår väljaren att rösta som den andra personen vill?


Det är bra om förslaget om elektronisk röstning hemifrån inte blir verklighet.

Inga kommentarer: