lördag 26 mars 2016

Skriftliga källor saknas

En arkeologisk utgrävning i vad som nu är det nordtyska landet Mecklenburg-Vorpommern har visat att det stod ett stort slag på platsen under bronsåldern, för tretusen år sedan. Det uppskattas att omkring fyratusen man stred på platsen, med tanke på mängden döda. Undersökningar av de dödas skelett och DNA visar att många lär ha kommit från fjärran platser i Europa. Det visar att samhället i norra Europa på den tiden rimligtvis var mer välorganiserat än vad historiker tidigare har trott och att de långväga kontakterna inte var ovanliga.

Tyvärr finns det inga skriftliga källor som kan säga någonting om denna händelse. Den utspelade sig långt innan skriftspråket fanns i norra Europa. Detta bara stärker mig i min uppfattning att skriftspråket är människans största uppfinning. Tänk om skrift hade funnits där och då, tänk om vi hade haft skriftliga källor om detta slag. Utan det, är det inte förvånande att slaget har glömts bort, trots att det var så stort att det måste ha haft stor betydelse på sin tid. Nu kan vi bara spekulera utifrån de arkeologiska bevisen. Det är bra att skriftspråket kom med tiden.

Inga kommentarer: